top of page

  שאלות נפוצות FAQs

מה גובה תשלומי הורים?

האם ניתן לבקר בבית הספר?

הביקור בבית הספר נעשה באופן מרוכז במועדים שונים במהלך השנה במפגשי ההיכרות. ניתן להירשם ולקבל תזכורות שוטפות על מועדים אלו. 

בית הספר סאדברי כפר סבא הינו בית ספר ממלכתי ייחודי מוכר ורשמי (משרד החינוך) בבעלות עיריית כפר סבא. עלויות שכר הלימוד בבית הספר כפופות להנחיות תשלומי הורים של משרד החינוך. 

מה ההבדל בין סאדברי לבתי ספר דמוקרטיים?

בית הספר סאדברי, כמו הדמוקרטי, מנוהל באופן דמוקרטי. אך בכל זאת הבדלים רבים בין הגישות. סאדברי אינו מציע מערכת שעות ("תפריט") בפתיחת השנה, אלא מאפשר מרחב לחקירה עצמאית. אין בסאדברי חונכים אלא מבוגרים וילדים שרוקמים מערכות יחסים המאפשרות תמיכה וסיוע הדדי. בדמוקרטי להורים יש זכות הצבעה באסיפה ובסאדברי רק חברי הצוות והתלמידים הינם בעלי זכות הצבעה. 

איפה בית הספר ממוקם?

בית הספר ממוקם ב"כפר הדמוקרטי" בשכונת קפלן כפר סבא, סמוך לחווה החקלאית. והגינות הקהילתיות.  אנו מוקפים נוף חקלאי וצמודים ליער קפלן.
כתובתינו: תרי עשר 45 כפר סבא

צרו קשר

תרי עשר כפר סבא

0527344219

  • Whatsapp
  • TikTok
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page