top of page

שותפינו לדרך

שמחים לשתף את השותפים הרבים שתומכים בבית הספר לאורך השנים

לוגו בית ספר דמוקרטי נתיב מונטסורי

בית הספר הדמוקרטי נתיב מונטסורי

לוגו בית ספר דמוקרטי על שם יעקב חזן

בית הספר הדמוקרטי על שם יעקב חזן

לוגו בית ספר דמוקרטי סאדברי נתיבה הל״ה

בית הספר הדמוקרטי סאדברי נתיב הל"ה

לוגו עיריית כפר סבא

עיריית כפר סבא

לוגו בית הספר הדמורטי סאדברי ירושלים

בית הספר הדמוקרטי סאדברי ירושלים

bottom of page